Съвети за отглеждане на Виола - Градинска теменуга

Градинска теменуга
Съвети за производство и отглеждане на разсад:
1. Време за сеитба на семената - от юли до септември
2. Температура на покълване - 16-18°С. Покълва за 3-5 дни. Препоръка - да се включи задължително вентилатор или климатик за охлаждане на помещението в което се сеят семената.
3. Използване на чиста (обеззаразена) почва или торф и теринки с около 288-448 клетки.
4. Прехвърляне на растенията от тери-ните след 5 седмици в саксии с диаметър 10 см.

Поддържайте хладно в оранжерията или помещението (16-2ГС). Високата температура в ранен стадий стресира разсада. Затова включвайте вентилатор, за да аерира въздуха и да снижава температурата в помещението. Ако температурата не е под контрол, приложете растежен регулатор, за да запазите растенията ниски и компактни. При висока температура разсадът се напада и от фузариум - третирайте с подходящ фунгицид.
Разсадът от виола се нуждае и от подхранване с тор (с повече азот), за да се подсигури растението с достатъчно растежна сила за формиране на разклонения.
За сеитба използвайте добре дрениран почвен субстрат (може и чист торф за сеене на семена) с рН - 5,5-5,8. Отначало задържайте нивата на фосфор ниски, за да се избегне стреса.
Леко покрийте семената с влажен пясък или вермикулит, или торф с пясък. Поддържайте постоянна влага, за да поникнат семената. Сложете отгоре и стъкло през първите дни или покрийте с тензух. Само при температура 16-18°С покълват нормално семената на виолата. По-ниската или по-високота теммпература води до неуспех! При температура по-висока от 2ГС растенията вече се стресират и не се получава качествен разсад.