Видове фикуси който лесно се отглеждат

Родът фикус (Ficus) е твърде богат с видове. Към него принадлежи и смокинята (Ficus carica). От видовете, които се отглеждат като украсни растения, най-широко у нас е разпространен видът фикус еластика (Ficus elastica) и някои негови вариетети (F. elastica var. decora и F. elastica var. decora "De la rouge").

фикус еластика достига в родината си 20 - 25 м височина. Младите клонки първоначално са зелени, а впоследствие стават кафяви. Листата са елипсовидни, тъмнозелени, кожести и лъскави, а от обратната страна - матовозелени.

При споменатите вариетети листата са по-широки, като при втория вариетет са тъмнопурпурни.